Trang chủ Thị trường Ethereum vừa đảo ngược và $3,700 sắp xảy ra, đây là lý do tại sao

Ethereum vừa đảo ngược và $3,700 sắp xảy ra, đây là lý do tại sao

bởi Đức Chinh

Ethereum đã tăng tốc và vượt qua mức 3.500 đô la so với đô la Mỹ. Giá ETH đang giao dịch trong vùng tích cực và nó có thể tăng hơn nữa lên mức 3.700 đô la.

  • Ethereum bắt đầu tăng mới trên mức kháng cự $3.500.
  • Giá hiện đang giao dịch trên $3,400 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Có một đường xu hướng tăng chính đang hình thành với mức hỗ trợ gần $ 3,450 trên biểu đồ hàng giờ của ETH/USD (nguồn cấp dữ liệu qua Kraken).
  • Cặp tiền này có thể tiếp tục tăng miễn là nó nằm trên vùng hỗ trợ $ 3.400 trong thời gian tới.

Giá Ethereum mở rộng cuộc biểu tình

Ethereum bắt đầu tăng ổn định trên vùng kháng cự $3,350. ETH đã có thể leo lên trên mức $3,450 và mức trung bình động đơn giản 100 giờ.

Giá thậm chí đã xóa vùng 3.500 đô la. Mức cao được hình thành gần $3,539 và hiện nó đang điều chỉnh mức tăng. Ether đã điều chỉnh thấp hơn dưới mức $3,500. Nó hiện đang giao dịch gần mức thoái lui Fib 23,6% của mức tăng gần đây từ mức thấp $3.275 lên mức cao $3.339.

Nó hiện đang củng cố gần vùng $3,480. Cũng có một đường xu hướng tăng chính đang hình thành với mức hỗ trợ gần $ 3,450 trên biểu đồ hàng giờ của ETH/USD. Mức kháng cự ngay lập tức ở phía tăng là gần mức $3,500. Mức kháng cự chính đầu tiên là gần mức $3,540.

Mức kháng cự lớn tiếp theo là gần mức $3,550, trên đó giá có thể tăng lên mức $3,700. Bất kỳ mức tăng nào nữa có thể thiết lập tốc độ tăng lớn hơn đối với mức 3.800 đô la trong thời gian tới.

Mức giảm giá được hỗ trợ trong ETH?

Nếu ethereum không thể tiếp tục cao hơn mức kháng cự $3,540 và $3,550, nó có thể bắt đầu một đợt điều chỉnh giảm mới. Hỗ trợ ban đầu về mặt giảm điểm là gần mức $3,450.

Hỗ trợ quan trọng đầu tiên hiện đang hình thành gần mức $3,400. Nó gần với mức thoái lui Fib 50% của mức tăng gần đây từ mức thấp $3.275 lên mức cao $3.339. Bất kỳ khoản lỗ nào nữa có thể khiến giá ether hướng tới vùng hỗ trợ $3,375 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ. Hỗ trợ chính tiếp theo có thể là gần mức $3,320.

Chỉ báo kỹ thuật

  • MACD hàng giờ – MACD cho ETH/USD hiện đang mất tốc độ trong vùng tăng giá.
  • RSI hàng giờ – RSI cho ETH/USD đang điều chỉnh thấp hơn về mức 50.
  • Mức hỗ trợ chính – $3,400
  • Mức kháng cự chính – $3,550
0 bình luận

Có thể bạn cũng quan tâm

Để lại bình luận