Trang chủ Bitcoin Đảng Dân chủ Hạ viện Hoa Kỳ muốn đóng lỗ hổng thuế cho các nhà đầu tư tiền điện tử

Đảng Dân chủ Hạ viện Hoa Kỳ muốn đóng lỗ hổng thuế cho các nhà đầu tư tiền điện tử

bởi Tuấn Hưng

Các đảng viên Dân chủ tại Hạ viện Hoa Kỳ đã đề xuất đóng lỗ hổng thuế đối với các nhà đầu tư tiền điện tử bằng cách coi các tài sản kỹ thuật số giống như cổ phiếu hơn là tài sản.

Hiện tại, các giao dịch tiền điện tử bị mất tiền được phép tính là lỗ vốn, sau đó có thể giảm bớt gánh nặng thuế.

Bởi vì Sở Thuế vụ (IRS) xem tài sản kỹ thuật số là tài sản, nên các nhà đầu tư tiền điện tử có thể yêu cầu thuế thu được từ khoản lỗ vốn trong khi cũng ngay lập tức mua lại tài sản kỹ thuật số để tận dụng bất kỳ sự thay đổi nào về giá.

Tuy nhiên, cổ phiếu và chứng khoán phải tuân theo quy tắc “bán rửa” nhằm ngăn người nộp thuế yêu cầu bồi thường thiệt hại về thuế trong khi vẫn giữ lãi suất đối với tài sản đã gây ra lỗ. Các nhà đầu tư không thể mua các chứng khoán giống hệt nhau trong vòng 30 ngày và vẫn được khấu trừ khoản lỗ từ gánh nặng thuế của họ.

Trong đề cương cải cách thuế do Ủy ban Cách thức và Phương tiện của Nhà ban hành, các nhà lập pháp của Đảng Dân chủ hiện đề xuất gộp các tài sản kỹ thuật số, hàng hóa và tiền tệ lại với nhau trong điều khoản “bán rửa”.

Ủy ban Hỗn hợp về Thuế ước tính rằng sự thay đổi này sẽ tăng thêm 16,78 tỷ USD doanh thu từ thuế trong 10 năm tới.

Forbes lưu ý rằng thay đổi được đề xuất sẽ không ngăn các nhà đầu tư tiền điện tử thêm “khoản lỗ không được phép” của một đợt bán rửa vào cơ sở chi phí của tài sản kỹ thuật số mà họ đã đầu tư vào.

0 bình luận

Có thể bạn cũng quan tâm

Để lại bình luận