Trang chủ Hướng dẫn Cải thiện ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong không gian chăm sóc sức khỏe

Cải thiện ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong không gian chăm sóc sức khỏe

bởi Đức Chinh

Thế giới đang dần rời xa các phương pháp điều trị và chẩn đoán bệnh thông thường. Một lực lượng chuyển đổi đang gia tăng trong các hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn cầu và trí tuệ nhân tạo xúc tác cho sự thay đổi mô hình này. Partners Healthcare đã nêu bật mười hai cách mà trí tuệ nhân tạo có thể tác động đến việc chăm sóc sức khỏe.

Patientory nhằm cung cấp các dịch vụ theo dõi và giám sát sức khỏe cải tiến công nghệ trí tuệ nhân tạo để giúp việc chăm sóc sức khỏe trở nên dễ tiếp cận và thuận tiện hơn. Nó cung cấp các kỹ thuật điều trị tổng thể và ra quyết định ưu việt bằng cách sử dụng trí thông minh nhân tạo.

Các dịch vụ hỗ trợ trí tuệ nhân tạo theo bệnh nhân

Kể từ năm 1950, con người đã giúp trí tuệ nhân tạo học ngôn ngữ của con người để phục vụ họ tốt hơn. Khoảng 30% của tất cả các nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe được liên kết với các nhiệm vụ hành chính và các nhiệm vụ phi y tế khác.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đối với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và những người ủng hộ trí tuệ nhân tạo là giao tiếp trí tuệ nhân tạo vào các chức năng và hệ thống chăm sóc sức khỏe nhỏ. Việc áp dụng trí tuệ nhân tạo trong các thực hành lâm sàng hàng ngày sẽ đảm bảo thuận tiện hơn cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và người dân nói chung.

Sức khỏe trong tay bạn

Patientory cố gắng trao quyền cho người tiêu dùng bằng dữ liệu sức khỏe chính xác giúp họ theo dõi và giám sát sức khỏe của mình. Nó kết hợp với Trí tuệ nhân tạo, một phần của ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe trong 50 năm qua.

AI có tiềm năng to lớn trong việc hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt được chẩn đoán chính xác bằng cách phân tích dữ liệu chăm sóc sức khỏe được thu thập bởi các thiết bị IoT. Patientory cung cấp các dịch vụ theo dõi sức khỏe để theo dõi và giám sát sức khỏe của bạn trong thời gian thực.

Dữ liệu này được lưu trữ và hiển thị dưới dạng thống kê và biểu đồ, giúp bệnh nhân và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe truy cập dữ liệu y tế của họ dễ dàng hơn. Ngoài ra, Patientory cũng cung cấp các dịch vụ hành chính y tế để cải thiện tình trạng tài chính và lâm sàng của tổ chức. Trí tuệ nhân tạo làm cho các dịch vụ này chính xác hơn và thuận tiện hơn cho tất cả mọi người tham gia.

Lợi ích của Trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe

Hiện nay, lĩnh vực y tế được hưởng lợi từ những tiến bộ trong lĩnh vực công nghệ trí tuệ nhân tạo. Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế cũng đã tăng lên đáng kể trong những thập kỷ qua.

Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể phân tích và lưu trữ một lượng lớn dữ liệu bệnh nhân trong một tổ chức cụ thể. Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo có thể giúp xác định các mẫu và xu hướng cụ thể thông qua các thuật toán. AI cung cấp cái nhìn sâu sắc trong tương lai cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giúp giảm chi phí dịch vụ tổng thể trong khi làm cho dịch vụ nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Kết luận

Trí tuệ nhân tạo có thể cung cấp hỗ trợ lâm sàng theo hướng dữ liệu cho bệnh nhân. Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo cũng có thể giúp xác định các mẫu và xu hướng cụ thể bằng cách sử dụng các thuật toán. Nó cung cấp những hiểu biết sâu sắc trong tương lai cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và cung cấp thuốc phòng ngừa vào cánh tay mà họ cần.

Patientory cải thiện Trí tuệ nhân tạo để cung cấp các dịch vụ này và nhiều hơn thế nữa cho người tiêu dùng cá nhân và các tổ chức doanh nghiệp.

0 bình luận

Có thể bạn cũng quan tâm

Để lại bình luận