Trang chủ Hướng dẫn Nhóm Horizon Protocol: Phổ cập có thể đảm bảo phi tập trung không?

Nhóm Horizon Protocol: Phổ cập có thể đảm bảo phi tập trung không?

bởi Quang Hải

Việc tập trung hóa các mạng lưới nhằm mục đích tăng hiệu quả bằng cách tận dụng lợi thế của nền kinh tế. Quá trình bản địa hóa được thực hiện để tăng khả năng kiểm soát và thực thi dịch vụ. Mạng được tổ chức dựa trên quy trình bản địa hóa. Do đó, tốc độ và tính linh hoạt của các mạng cũng được tăng lên.

Mục đích chính của các giao thức luôn là đạt được hiệu quả tốt hơn. Nó cũng là điều cần thiết để biết khi nào nên chọn các mạng phi tập trung. Mục đích của các bước tập trung là có một điểm kiểm soát duy nhất. Mặt khác, trong các hệ thống phi tập trung, quyền kiểm soát được phân phối trên nhiều lĩnh vực để đạt được sự phổ cập.

Phổ cập đòi hỏi phải thích ứng với công nghệ đang phát triển và điều chỉnh các dịch vụ cho phù hợp. Mục đích chính của Horizon Protocol là phát triển các hệ thống phi tập trung và tiếp cận phạm vi hoạt động, bảo mật và hoạt động dựa trên cộng đồng rộng lớn hơn nhiều. Do đó, có thể cung cấp quyền truy cập vào tất cả các khu vực và thực hiện các kiểm soát một cách hiệu quả.

Cổ phiếu mở và các mục nhập trong lĩnh vực tiền điện tử đã được thực hiện để đạt được một hệ thống phi tập trung trong Horizon Protocol. Với việc mua tiền điện tử, mọi người sẽ có thể có tiếng nói về các quyết định theo thời gian. Ngoài ra, trách nhiệm được chia sẻ để cải thiện giao thức.

Horizon Protocol là gì?

Horizon Protocol là một nền tảng DeFi khác biệt tạo điều kiện cho việc tạo ra các tài sản tổng hợp đại diện cho nền kinh tế thực. Các giao dịch tạo tài sản tổng hợp, tạo sản lượng tài sản, cho vay hoặc đi vay được thực hiện thông qua Giao thức Horizon. Với Horizon Protocol, người dùng sẽ có quyền truy cập vào một loạt các tài sản tổng hợp đại diện cho nền kinh tế thế giới thực và các biến thể tổng hợp của tài sản tiền điện tử.

Các nhà đầu tư thu được lợi nhuận với sự biến động của thị trường và đồng thời cung cấp hỗ trợ cho các tài sản tổng hợp đó. Thông tin của mọi người tham gia vào giao thức được bảo vệ. Horizon Protocol cũng hoạt động bằng cách sử dụng các công nghệ khác nhau trong ngành như hệ sinh thái Binance, Pancake Swap, UniSwap, Chainlink, Band, Phoenix Oracles, Cosmos, Tendermint, PolyNetwork và Polkadot.

Sự khác biệt giữa tập trung và phân quyền là gì?

Tập trung và phân quyền là hai cấu trúc khác nhau. Những tình huống này thường gặp trong tổ chức, quản lý và mua hàng. Về mặt tập trung, quyền lập kế hoạch và ra quyết định chỉ thuộc về quản lý cấp trên. Trong cấu trúc phi tập trung, quyền lực quản lý và ảnh hưởng của mọi người đối với định hướng của dự án được phân phối để mọi thành viên trong cộng đồng đều có tiếng nói công bằng.

Việc giải thể lãnh đạo cấp trên đồng nghĩa với việc những người ở cấp dưới cũng có tiếng nói trong quản lý. Việc các tổ chức đối lập với hình thức quản lý trong một bộ phận, đơn vị, trung tâm được giải thích là phân quyền.

Việc phân quyền trong một tổ chức giúp phân quyền theo dõi nhanh chóng. Mục đích chính của Horizon Protocol là tăng hiệu suất bằng cách trở thành một dự án hướng tới cộng đồng. Ngoài ra, tất cả mọi người đều có quyền tự do làm việc. Horizon Protocol tìm cách đạt được điều này thông qua cơ chế quản trị cộng đồng được gọi là DAO – bạn có thể tìm thêm thông tin tại đây.

Kết luận

Giao thức Horizon chủ yếu nhằm mục đích mở rộng ranh giới của tổ chức. Kết quả là giảm khối lượng công việc ở các cấp cao hơn và thực hiện trơn tru các giao thức. Trong cấu trúc phi tập trung, tổ chức có quyền kiểm soát đối với quản lý.

Horizon Protocol tiếp tục hoạt động liên tục để đạt được sự mở rộng thông qua phân quyền. Trong số các mục tiêu của nó là mở rộng thông tin liên lạc và phạm vi tiếp cận của nó trong nhiều lĩnh vực. Thông qua DAO, mọi thành viên của hệ sinh thái đều đóng góp, có thể thu được nhiều kết quả hiệu quả hơn trong quá trình ra quyết định.Bạn có thể tìm hiểu thêm về Giao thức Horizon trên Twitter và Telegram tại đây.

0 bình luận

Có thể bạn cũng quan tâm

Để lại bình luận