Trang chủ Bitcoin Công ty đầu tư đang giám sát 1,5 nghìn tỷ đô la trong các tệp tài sản cho Bitcoin ETF

Công ty đầu tư đang giám sát 1,5 nghìn tỷ đô la trong các tệp tài sản cho Bitcoin ETF

bởi Hoài An

Một công ty đầu tư độc lập với hơn 86 năm kinh nghiệm cung cấp các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) vừa nộp đơn đăng ký ETF Bitcoin ở Mỹ.

Được thành lập vào năm 1935, Invesco có trụ sở tại Atlanta là một công ty đầu tư độc lập hiện đang giám sát hơn 1,5 nghìn tỷ đô la tài sản đang được quản lý và cung cấp 233 ETF khác nhau ở Mỹ cho các nhà đầu tư tiếp cận.

Vào thứ Năm, công ty đầu tư đã nộp đơn xin ETF Bitcoin theo Đạo luật 40, đạo luật này ảnh hưởng đến việc đăng ký và yêu cầu của các công ty đầu tư và thắt chặt các quy định tài chính. Nó được đệ trình dưới sự hướng dẫn của Chủ tịch SEC mới Gary Gensler, người cho rằng đạo luật này sẽ cung cấp sự bảo vệ đáng kể cho các nhà đầu tư.

Theo các điều khoản của hồ sơ, ETF làm rõ rằng nó sẽ không cung cấp khả năng tiếp xúc trực tiếp với Bitcoin, mà là một tập hợp các sản phẩm giao dịch trao đổi (ETP) và các quỹ đầu tư tư nhân nắm giữ Bitcoin.

“Quỹ là một quỹ giao dịch trao đổi được quản lý tích cực nhằm tìm cách đạt được mục tiêu đầu tư của mình bằng cách đầu tư tất cả hoặc về cơ bản tất cả tài sản của mình vào các hợp đồng tương lai được giao dịch trao đổi trên Bitcoin và các khoản đầu tư tài sản đảm bảo (như được định nghĩa bên dưới). Quỹ sẽ không đầu tư trực tiếp vào Bitcoin. Quỹ cũng có thể đầu tư ở một mức độ thấp hơn vào các sản phẩm được trao đổi và ủy thác đầu tư tư nhân được giao dịch qua quầy cung cấp khả năng tiếp xúc hoặc trực tiếp nắm giữ Bitcoin (gọi chung là ‘Tài sản liên quan đến Bitcoin’). ”

ETF chủ yếu sẽ cung cấp mức chênh lệch giá đối với hợp đồng tương lai Bitcoin, Quỹ tín thác Bitcoin thang độ xám (GBTC) và một số ETF Bitcoin của Canada.

Invesco là công ty đầu tiên nộp đơn xin ETF Bitcoin theo các điều khoản mới do Chủ tịch Gensler đưa ra. Tuy nhiên, Hoa Kỳ vẫn chưa phê duyệt ETF Bitcoin. Ứng dụng của Invesco nằm trên đỉnh của hơn một chục đơn đăng ký ETF Bitcoin của Hoa Kỳ đang chờ phê duyệt từ SEC.

Trong khi Hoa Kỳ vẫn còn ngồi ngoài lề, các quốc gia khác đã lao vào bối cảnh Bitcoin ETF. Vào tháng 2, Purpose Bitcoin ETF đã mở trên Sở giao dịch chứng khoán Toronto. Một tháng sau, nhà quản lý tài sản kỹ thuật số người Brazil QR Capital đã ra mắt Bitcoin ETF đầu tiên ở Mỹ Latinh.

0 bình luận

Có thể bạn cũng quan tâm

Để lại bình luận