Trang chủ Sự kiện Bitcoin đã giành được tới 62 trong số 84 phiếu bầu trong Quốc hội Salvador, trở thành đấu thầu hợp pháp

Bitcoin đã giành được tới 62 trong số 84 phiếu bầu trong Quốc hội Salvador, trở thành đấu thầu hợp pháp

bởi Tuyết Tâm

El Salvador đang thay đổi lịch sử khi là quốc gia đầu tiên chính thức chấp nhận Bitcoin dưới dạng đấu thầu hợp pháp.

Tổng thống El Salvador đã thực hiện những gì ông ấy đã hứa và Quốc hội Salvador thông qua dự luật của ông về Bitcoin dưới dạng đấu thầu hợp pháp.

Nayib Bukele đã thông báo về thành công này, viết lại lịch sử, chỉ vài giờ trước trên mạng xã hội twitter, nơi ông cũng lưu ý rằng Bitcoin đã giành được tới 62 trong số 84 phiếu bầu.

Quốc hội Lập pháp cũng công bố một đoạn video cho thấy những lễ kỷ niệm sôi nổi diễn ra ngay sau khi luật được thông qua.

Do đó, luật có các yêu cầu đối với tất cả các công ty trong nước, các công ty này hiện sẽ phải thay đổi chính sách tài chính và cho phép thanh toán bằng BTC cho hàng hóa hoặc dịch vụ của họ.

0 bình luận

Có thể bạn cũng quan tâm

Để lại bình luận