Trang chủ Sự kiện Bang lớn thứ hai của Hoa Kỳ cho phép các ngân hàng cung cấp dịch vụ tiền điện tử

Bang lớn thứ hai của Hoa Kỳ cho phép các ngân hàng cung cấp dịch vụ tiền điện tử

bởi Gia Hưng

Từ nay, các ngân hàng được công nhận bởi bang Texas có thể cung cấp cho khách hàng dịch vụ lưu ký tiền ảo.

Bộ phận ngân hàng Texas đã thực hiện một bước quan trọng trong việc kết nối các tổ chức ngân hàng và dịch vụ tiền điện tử.

Bằng chứng cho điều này là thông báo chính thức từ bộ ngân hàng Texas rằng từ nay các ngân hàng có điều lệ nhà nước có thể cung cấp cho khách hàng dịch vụ lưu ký tiền ảo.

Do đó, các ngân hàng nhà nước chỉ phải đáp ứng các điều kiện đơn giản, đó là việc đưa ra các quy trình phù hợp để quản lý rủi ro hiệu quả và tuân thủ pháp luật hiện hành.

Trong khi việc lưu ký và bảo quản tiền ảo nhất thiết sẽ khác với các tài sản liên quan đến tài sản truyền thống hơn, Bộ Ngân hàng Texas tin rằng thẩm quyền cung cấp các dịch vụ này đối với các loại tiền ảo đã tồn tại theo Bộ luật Tài chính Texas § 32.001.

Bộ ngân hàng Texas cũng chỉ ra rằng mỗi ngân hàng có thể quyết định những dịch vụ lưu ký tiền ảo mà họ sẽ cung cấp. Điều này sẽ phụ thuộc chủ yếu vào chuyên môn của ngân hàng hoặc theo mô hình kinh doanh và mức độ sẵn sàng chấp nhận rủi ro.

Do đó, ngân hàng có thể quyết định liệu khách hàng sẽ có quyền kiểm soát trực tiếp tiền ảo của mình hay liệu ngân hàng sẽ quản lý tiền điện tử của khách hàng cùng với các khóa cá nhân.

Bộ cũng khuyến nghị các ngân hàng, do sự phức tạp về kỹ thuật của việc cung cấp dịch vụ, có thể thiết lập hợp tác với các công ty có thể giúp họ triển khai mô hình kinh doanh này.

0 bình luận

Có thể bạn cũng quan tâm

Để lại bình luận