Trang chủ Tin tức Blockchain California tìm cách lập hóa đơn hồ sơ công ty trên Blockchain là vĩnh viễn

California tìm cách lập hóa đơn hồ sơ công ty trên Blockchain là vĩnh viễn

bởi Quang Hải

Dự luật cũng sửa đổi định nghĩa về “công nghệ blockchain”.

Thượng viện bang California đã đưa ra một dự luật cho phép sử dụng vĩnh viễn công nghệ blockchain cho các hồ sơ doanh nghiệp.

Hiện tại, các tập đoàn ở California được phép sử dụng công nghệ blockchain để ghi lại thông tin liên quan đến các đợt phát hành và chuyển nhượng cổ phiếu cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2022.

Đạo luật này, được ban hành vào ngày 19 tháng 2 và được đưa ra xét xử vào ngày 7 tháng 4, sẽ làm cho các điều khoản này có hiệu lực vĩnh viễn.

Thượng viện tiểu bang đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật vào ngày 32-4 trong lần đọc đầu tiên vào ngày 22 tháng 2.

Dự luật cũng sẽ sửa đổi định nghĩa của công nghệ blockchain có nghĩa là một hệ thống phi tập trung lưu trữ dữ liệu “có thể xác minh được về mặt toán học” và sử dụng sổ cái phân tán “để lưu trữ dữ liệu chuyên biệt theo thứ tự vĩnh viễn của các giao dịch được ghi lại.”

Định nghĩa hiện tại đơn giản hơn, xác định công nghệ blockchain là “sổ cái hoặc cơ sở dữ liệu đồng thuận được bảo mật về mặt toán học, theo trình tự thời gian và phi tập trung”.

0 bình luận

Có thể bạn cũng quan tâm

Để lại bình luận