Trang chủ Hướng dẫn Các quy tắc mới cho Quy định của sàn giao dịch tiền điện tử được ra mắt ở Canada

Các quy tắc mới cho Quy định của sàn giao dịch tiền điện tử được ra mắt ở Canada

bởi Tuấn Hưng

Các nhà quản lý Canada đã phát triển một bộ luật mới liên quan đến các nền tảng để giao dịch tài sản tiền điện tử.

Hai tổ chức quản lý (CSA và IIROC) đã làm việc để tạo ra các quy tắc mới. Kết quả của công việc của họ là các hướng dẫn mới về tiền điện tử.

Trước hết, họ cung cấp việc cấp phép cho một số nền tảng tài sản tiền điện tử. Các sàn giao dịch phải tuân theo các giấy phép bắt buộc:

  • Tiền điện tử của khách hàng;
  • cung cấp giao dịch với ký quỹ hoặc đòn bẩy.

Theo các chuyên gia, chỉ một công ty đã đăng ký làm đại lý đầu tư và là thành viên của IIROC mới có thể giao dịch ký quỹ cho khách hàng của mình.

Các quy tắc tương tự cũng áp dụng cho các nền tảng cung cấp hợp đồng đầu tư cho tiền điện tử. Chúng phải được đăng ký trong danh mục liên quan và IIROC.

Các sàn giao dịch không nắm giữ tiền điện tử sẽ rất có khả năng bị tước bỏ do không cần phải trải qua thủ tục cấp phép. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, nền tảng tiền điện tử như vậy phải nộp đơn cho cơ quan quản lý của cơ quan có thẩm quyền liên quan và vượt qua cấp phép hoặc được miễn trừ.

Theo quy định mới, hầu hết các trang web của Canada và nước ngoài sẽ phải được cấp phép. Chỉ những người đã nhận được giấy phép hoặc giấy miễn trừ mới có thể cung cấp dịch vụ.

Các cơ quan quản lý hứa hẹn một cách tiếp cận linh hoạt. Chỉ cần đăng ký là một công ty có quyền truy cập hạn chế để làm việc hợp pháp tại Canada là đủ. Điều chính là hoạt động của nền tảng đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý.

0 bình luận

Có thể bạn cũng quan tâm

Để lại bình luận