Trang chủ Thị trường Tại sao Ethereum dưới 1.400 đô la có thể gây ra sự sụt giảm nghiêm trọng

Tại sao Ethereum dưới 1.400 đô la có thể gây ra sự sụt giảm nghiêm trọng

bởi Gia Hưng

Ethereum đã không thể giải quyết trên $ 1,650 và bắt đầu một đợt giảm giá mới so với Đô la Mỹ. Giá ETH hiện đang giao dịch trong vùng giảm giá, với nguy cơ giảm xuống dưới 1.400 đô la.

Giá Ethereum đang cho thấy dấu hiệu giảm giá

Ethereum đã tăng lên trên $ 1,650, nhưng nó không thể mở rộng mức tăng trên mức $ 1,700. Mức cao đã được hình thành gần $ 1.672 trước khi giá ETH bắt đầu giảm mới.

Có vẻ như giá đã không thể vượt qua đường trung bình động đơn giản 100 giờ, hiện ở mức 1.650 đô la. Đã có sự sụt giảm mạnh dưới mức hỗ trợ $ 1,600 và $ 1,550. Cũng có một sự phá vỡ bên dưới một tam giác hợp đồng chính với hỗ trợ gần $ 1,620 trên biểu đồ hàng giờ của ETH / USD.

Giá Ether hiện đang giao dịch dưới 1.550 đô la và mức trung bình động đơn giản 100 giờ. Nó được giao dịch ở mức thấp nhất là $ 1,459 và hiện đang hợp nhất các khoản lỗ. Về phía tăng, mức kháng cự ban đầu là gần mức $ 1,565. Nó gần với mức thoái lui Fib 50% của mức di chuyển xuống từ mức cao $ 1,672 xuống mức thấp $ 1,459.

Ethereum Price
Nguồn: ETHUSD trên TradingView.com

Mức kháng cự chính đầu tiên là gần mức $ 1,600. Mức thoái lui Fib 61,8% của mức giảm từ mức cao $ 1,672 xuống mức thấp $ 1,459 cũng gần $ 1,590. Mức kháng cự chính hiện là gần $ 1,650 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ, trên đó có khả năng phá vỡ mạnh trên $ 1,700.

Ngâm mới trong ETH?

Nếu Ethereum không thể tiếp tục cao hơn trên mức kháng cự $ 1,565 và $ 1,590, nó có thể kéo dài sự suy giảm. Hỗ trợ ban đầu về mặt giảm điểm là gần mức $ 1,450.

Hỗ trợ chính là gần vùng $ 1,400. Nếu có sự phá vỡ giảm xuống dưới vùng hỗ trợ 1.400 đô la, thì thực sự có nguy cơ giảm mạnh xuống dưới mức 1.350 đô la và 1.320 đô la. Hỗ trợ quan trọng tiếp theo là gần mức $ 1,240.

0 bình luận

Có thể bạn cũng quan tâm

Để lại bình luận